Voetatelier Lieven
Derbylaan 7, 8400 Oostende | BTW: | Tel: 0485/085.082

Welkom bij

Lieven voetverzorging


Medisch pedicure


Praktijk te OostendeOnze praktijk is inmiddels 15jaar actief, we zijn gespecialiseerd en gekend voor medische voetbehandelingen: Ingegroeide nagels, likdoorns, eeltplekken, wegnemen van kalk, ortheses nagelcorrectie, ... .

Alle behandelingen worden toegepast met behulp van nattechniek. Het voordeel hiervan is, een minder gevoeligere behandeling, hygiënischer en efficiënter.

Wat houd een standaard behandeling nu precies in?
  • Het reinigen, vijlen en verdunnen van de teennagels en nagelplooien.
  • Wegsnijden en frezen van eelt/likdoorn met behulp van nattechniek
  • Behandeling toepassen bij eventuele aandoeningen
  • Bandage toepassingen
  • Professionele voetanalyse bij fysiologische ongemakken

Aandoeningen & Behandelingen


Likdoorn
Een likdoorn, in de volksmond ook wel eksteroog genoemd, is een vaak pijnlijke, naar binnen groeiende eeltplek. Deze komt voor op plaatsen waar druk en/of wrijving op de huid wordt uitgeoefend, waardoor meer eelt wordt gevormd.

Eksteroog of weke likdoorn
De week likdoorn of eksteroog bevindt zich bijna altijd tussen de tenen. Het is een zachte eeltvlek met daarin een pijnlijke kern.
Deze pijnlijke eeltkern ontstaat door voortdurende kneding van de huid tussen twee uitsteeksels van vergroeide botjes in de teenkootjes Vaak wordt het ontstaan van dit kwaaltje bevorderd door transpiratievocht dat niet kan verdampen

Ingegroeide teennagel
Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De binnen- of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en geeft aanleiding tot irritatie, pijn of een ontsteking met infectie.

Eelt (Hoornhuid)
Eelt is plaatselijke verdikking van de opperhuid, die ontstaat op plekken waar de huid wordt blootgesteld aan wrijving en/of druk. Door het wrijven van de opperhuid over een oppervlak wordt die ruwer en hard. Eelt is een beschermlaagje dat voorkomt dat de opperhuid beschadigd raakt. Een ander resultaat van wrijving of langdurige druk op de huid is een blaar.

Wrat
Een wrat is een harde, eeltachtige vergroeiing van de opperhuid in de vorm van een bloemkoolvormig (klein) knobbeltje. Een wrat wordt veroorzaakt door virussen uit de familie humaan papillomavirus (HPV). Hiervan bestaan meer dan honderd soorten. Sommige veroorzaken wratten op de huid, andere op de slijmvliezen. Het virus kan de huidcellen aanzetten tot snelle deling waardoor een wrat ontstaat. Vrijwel iedereen heeft weleens wratten gehad: ze verdwijnen vrijwel altijd spontaan. Het virus blijft echter vaak in de huid aantoonbaar, zonder dat er een wrat ontstaat.

Protectieve orthese
Het doel van een protectieve orthese is preventie, oftewel het voorkomen van (ernstigere) teenafwijkingen en klachten. Daarom zal deze orthese altijd gedragen moeten worden. Protectieve ortheses worden onder andere toegepast bij teenafwijkingen die ontstaan als gevolg van reuma of diabetes mellitus, of als er sprake is van een gevoelige voet. De materialen die worden gebruikt voor het maken van protectieve ortheses zijn zachte orthesematerialeen (16 shore) of middelmatig harde orthesematerialen (20 shore).

Correctieve orthese
Het doel van een correctieve orthese is het corrigeren van een afwijkende teenstand. De orthese wordt op een zodanige wijze gemodelleerd en geplaatst, dat de teen door de druk van de orthese geleidelijk wordt gecorrigeerd naar de oorspronkelijke teenstand. De correctieve techniek wordt slechts toegepast als de tenen nog enige bewegingsmogelijkheid hebben. Wanneer de oorspronkelijke teenstand is bereikt, wordt de behandeling afgebouwd, zodat de cliënt de orthese ten slotte niet meer hoeft te dragen.
De materialen die worden gebruikt voor het maken van correctieve ortheses zijn middelmatig harde orthesematerialen (20 shore) en harde orthesematerialen (34 shore). Harde orthesematerialen wordt veel toegepast bij voeten met een hoge spiertonus en bij kinderen, mits zij de leeftijd van zes jaar hebben bereikt. Bij jongere kinderen zal het effect van de orthese niet optimaal zijn en bij kinderen jonger dan zes jaar mag een orthese slechts worden toegepast op advies van een arts.
De correctieve werking van het orthesemateriaal is gerelateerd aan de hardheid: hoe harder het materiaal, des te groter de correctieve werking.

Diabetische voetverzorging
Voor een diabetici is het zeer belangrijk om zijn of haar voeten regelmatig te laten verzorgen. Hoe langer u diabetes heeft, hoe meer kans u heeft op (late) complicaties. Problemen aan de voeten is er daar een van. Net als problemen met ogen, nieren, zenuwen of bloedvaten. Gelukkig krijgt lang niet iedereen met deze complicaties te maken.
Wanneer gaat een diabetespatiënt naar een pedicure?
Meestal als men last krijgt van kloven, eelt, likdoorns, blaren, wondjes of verkleuringen. Deze mogen zij nooit zelf behandelen. Een regelmatig bezoek aan de pedicure wordt in deze gevallen zeker aanbevolen. Ook wanneer er geen klachten zijn, is het raadzaam toch enkele malen per jaar, preventief, voor een controlebehandeling naar een pedicure met de aantekening 'Diabetische Voet'.


Prijzen & mutualiteiten


De standaardprijs van een medische voetbehandeling bedraagt van tussen de 25€ en 30€.
Betalingen zijn bovendien mogelijk met bancontact.
De meeste mutualiteiten engageren zich voor een tegemoetkoming Voetverzorging.

Christelijke Mutualiteit Onafhankelijk Ziekenfonds Partena Ziekenfonds Bond Moyson Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen RailCare Liberale Mutualiteit

Meer informatie beschikbaar in onze praktijk en op de website van je mutualiteit.


Contacteer ons


Telefoon: 0485 08 50 82

E-mail: info@lievenvoetverzorging.com

Adres: Derbylaan 7
8400 Oostende